VOA Vietnamese

October 5, 2013 | By ttvtc | Filed in: Video Tin Tức.

VOA Tiếng Việt: Tin vắn Hoa Kỳ & Video phỏng vấn

Related Post

VATV Vietnamese American TV Online | 2,542 subscribers | 1,525,288 views | Joined Apr 16, 2014 | Uploads ...
Tiếng Anh Thương Mại: Bàn Chuyện Kinh Doanh –... Tiếng Anh Thương Mại   Bàn Chuyện Kinh Doanh   Nêu Vấn Đề   do Đài Úc Châu th...
Le Hoi Mung Xuan 2015: Cong Dong Nguoi Viet Quoc G... http://youtu.be/AuZ6OZnCps0?t=13m12s

Tags: , , ,

Leave a Reply