Anh Ngữ Đặc Biệt với Đài VOA

September 10, 2013 | By tint2599 | Filed in: Video Học Tiếng Anh, Video Tin Tức.

Học Tiếng Anh Qua Tin Tức với Đài VOA – http://www.tintucviettoancau.com/hoc-tieng-anh-qua-tin-tuc/
Tiếng Anh Thương Mại – Đài Úc Châu – http://www.tintucviettoancau.com/tieng-anh-thuong-mai-dai-uc-chau/

(Visited 854 times, 3 visits today)

Related Post

Tiếng Anh Thương Mại: Gặp Gỡ Lần Đầu – Văn H... Tiếng Anh Thương Mại   Gặp Gỡ Lần Đầu   Văn Hóa Làm Quen   do Đài Úc Châu thự...
Tiếng Anh Thương Mại: Thuyết Trình – Kết Thú... Tiếng Anh Thương Mại   Thuyết Trình   Kết Thúc Một Tiểu Mục   do Đài Úc Châu ...
Tiếng Anh Thương Mại: Thuyết Trình – Chuẩn B... Tiếng Anh Thương Mại   Thuyết Trình   Chuẩn Bị và Giới Thiệu   do Đài Úc Châu...


Tags: , ,

Leave a Reply