Từ Miêu Tả / Description Words || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Từ Vựng Tiếng Anh: Từ Miêu Tả
(Learning English Vocabulary: Descriptive Words)

EnglishTiếng Việt 
wellkhoẻ, tốt
sickbệnh, bịnh
biglớn, to, bự
smallnhỏ, bé
coldlạnh
hotnóng
brightsáng
darktối
newmới
old
tallcao
shortthấp
thickdày, rậm rạp, khít
thingầy, mõng, ốm, lỏng, lưa thưa, không dầy
neargần, ở gần
farxa, ở xa
rightphải, bên phải, đúng
lefttrái, bên trái
longdài
shortngắn
loudồn, to tiếng, ồn ào
softmềm, mềm mại
fatmập
thingầy
dirtydơ bẩn
cleansạch, sạch sẽ
deadchết, đã chết
alivesống sót, còn sống, tồn tại
fastnhanh
slowchậm
drykhô
wetướt
youngtrẻ
oldgià, cũ
openmở
shutđóng lại
deepsâu,
shallowcạn
heavynặng
lightnhẹ
widerộng
narrowhẹp
highcao
lowthấp
glossybóng, láng
shinysáng bóng
 1. well v.s. sick
 2. big v.s. small
 3. cold v.s. hot
 4. bright v.s. dark
 5. new v.s. old
 6. tall v.s. short
 7. thick v.s. thin
 8. near v.s. far
 9. right v.s. left
 10. long v.s. short
 11. loud v.s. soft
 12. fat v.s. thin
 13. dirty v.s. clean
 14. dead v.s. alive
 15. fast v.s. slow
 16. dry v.s. wet
 17. young v.s. old
 18. open v.s. shut
 19. deep v.s. shallow
 20. heavy v.s. light
 21. wide v.s. narrow
 22. hight v.s. low

Sẽ thêm nhiều từ mới về diễn tả trong tương lai, mọi người nhớ trở lại thường xuyên nhe.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

+ 36 = forty four

error: Content is protected !!