Welcome to TinTucVietToanCau.com!
Tin tức, học tiếng Anh, học thi quốc tịch Mỹ/Hoa Kỳ và nhiều thông tin quan trọng khác...

A website for whoever want to learn English. Information in Vietnamese language is also available.

Tag: van pham

Học Tiếng Anh: Cụm Động Từ

Phrasal Verbs Đây là một số từ dạng phrasal verbs (cụm động từ), rất có ích trong vấn đề thi TOEFL… TTVTC sẽ thêm nếu biết cụm từ mới. Đừng quên trở lại thường xuyên.
error: Content is protected !!