Dưới đây là 50 từ, cụm từ, từ số nhiều và thành ngữ tiếng Anh thông dụng/sử dụng hàng ngày ở Mỹ mà mình mới soạn ra để chia sẽ với mọi người. berry – nho (Mỹ/Tây) Số nhiều của “berry” được viết như sau: – berries: những trái dâu – blackberries: những dâu đen