Hôm qua mình mới thu thập được một số từ liên quan đến cây kiểng… hiện tại mình chưa hoàn tất nghĩa tiếng Việt vì có một số cây mình không biết tiếng Việt kêu là gì… tạm thời mình để chử lên trước, còn phần kia thêm sau nhe… Mình cũng lụm được vài