Nguoi Viet (Magazine)

September 9, 2013 | By tint2599 | Filed in: Video Tin Tức.

Người Việt TV: NguoiVietOnline 12,743 videos 65,615 subscribers 79,724,804 views Joined Jul 19, 2009

Full Screen | Báo Người Việt ở Orange County, miền Nam California, Hoa Kỳ | Phone: 714-892-9414. Ext: #144 | Email: toasoan@nguoi-viet.com

YouTube’s popular which is hard to be believe:

  • Liam Neeson Reads a Bedtime Story by Jimmy Kimmel Live , 227,108 views in 23 hours ago, 3:51
  • Earl Sinclair performs Hypnotize by The Notorious B.I.G. by Benjamin Roberts, 3,943,995 views in 2 days ago, 3:27
  • Miranda Lambert – Little Red Wagon by mirandalambertVEVO, 2,078,565 views in 2 days ago, 3:40
(Visited 14,449 times, 8 visits today)

Related Post

VOA Vietnamese VOA Tiếng Việt: Tin vắn Hoa Kỳ & Video phỏng vấn
Tiếng Anh Thương Mại: Thuyết Trình – Biểu Đồ... Tiếng Anh Thương Mại   Thuyết Trình   Biểu Đồ và Số Liệu   do Đài Úc Châu thự...
SBTN Houston – BYN Houston 57.3 BYN Houston 57.3 | YouTube channel: SBTNHouston-BYN TV, 254 subscribers, 263,848 views, Joined Aug 2...


Tags: , , , ,

Leave a Reply