Tin Tức

Người đàn ông ở tiểu bang Florida, Mỹ tù chung thân vì du lịch tới Việt Nam để…

Một người đàn ông ở tiểu bang Florida, Mỹ ở tù suốt đời với tội du lịch tới Viêt Nam để lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên “sexually abuse minors”. Theo Bộ Tư Pháp Mỹ thì hắn đến Việt Nam 2 lần khác nhau vào năm 2015 và năm 2016. Hắn đi từ …

Người đàn ông ở tiểu bang Florida, Mỹ tù chung thân vì du lịch tới Việt Nam để… Read More »

Các Nước Trên Thế Giới Bị Nhiễm Bệnh Lạ Tàu/COVID-19 (Coronavirus) Là Bao Nhiêu?

Dưới đây là thống kê mình mới lược ra, mời mọi người xem cho biết . Số liệu này mình lấy trước 2 giờ chiều hôm nay, Thứ Tư, 1/4/2020. Theo thống kê này thì Mỹ một lần nữa trở thành đệ nhất thiên hạ với số ca bệnh đã xác định bị COVID-19 là …

Các Nước Trên Thế Giới Bị Nhiễm Bệnh Lạ Tàu/COVID-19 (Coronavirus) Là Bao Nhiêu? Read More »

Số Bị Nhiễm Bệnh Lạ Tàu/COVID-19 (Coronavirus) Ở Mỹ và 50 Tiểu Bang

Mời các bạn vào xem coi bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh và chết ở Mỹ, có số liệu từng tiểu bang luôn. Số bên trái hết là số bị nhiễm đã được xác nhận, ở giữa là tên của tiểu bang và số bên cạnh là số đã chết. Thí vụ: 18,997 New …

Số Bị Nhiễm Bệnh Lạ Tàu/COVID-19 (Coronavirus) Ở Mỹ và 50 Tiểu Bang Read More »

error: Content is protected !!