tint2599

Học 100+ Từ Tiếng Anh về Cây Cối, Bông Hoa, Rau Củ Quả và Hột

Learning English vocabulary: trees, plants, flowers, roots, fruits, vegetables and nuts – 100+ Words Hôm qua mình mới thu thập được một số từ liên quan đến cây kiểng… hiện tại mình chưa hoàn tất nghĩa tiếng Việt vì có một số cây mình không biết tiếng Việt kêu là gì… tạm thời mình để …

Học 100+ Từ Tiếng Anh về Cây Cối, Bông Hoa, Rau Củ Quả và Hột Read More »

Học Số Điếm Trong Tiếng Anh / Numbers

Numbers Trên đây là một số số tặng mọi người. TTVTC sẽ thêm nữa trong tương lai, mọi người đừng quên trở lại để biết thêm. Hôm nay TTVTC mới hoàn tất đến số 23 rồi nhảy lên số hàng chục (30 – 90) xong rồi tiếp tục số 100, 200, 1000, 10 000, 100 …

Học Số Điếm Trong Tiếng Anh / Numbers Read More »

Từ Miêu Tả / Description Words || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Từ Vựng Tiếng Anh: Từ Miêu Tả (Learning English Vocabulary: Descriptive Words) well v.s. sick big v.s. small cold v.s. hot bright v.s. dark new v.s. old tall v.s. short thick v.s. thin near v.s. far right v.s. left long v.s. short loud v.s. soft fat v.s. thin dirty v.s. clean dead v.s. alive fast …

Từ Miêu Tả / Description Words || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

Ăn Uống / Eat & Drink || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Các từ mới cho mục Ăn Uống này. Một ngày nào đó TTVTC sẽ cho thêm vào những từ mới khác. soup, spaghetti, pizza, sardine, pancake, chocolate, bun, bread, hot dog, egg, salad, milk, fruit juice, tea, coffee, toast, jam, pie, butter, ice cream, honey, cheese, margarine, meat, chicken, sausage, cake, doughnut, sandwich, peanut butter, …

Ăn Uống / Eat & Drink || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

error: Content is protected !!